Hasselblad Center

Hasselblad center är Hasselbladstiftelsens utställningshall i Göteborgs konstmuseums lokaler. I Hasselblad Center presenteras tre stora utställningar per år, varav en är årets Hasselbladspristagare. Där visas också den permanenta utställningen ”Hasselblad and the Moon”. /Wikipedia

Share